Aanleverspecificaties

Als je je bestanden door wilt sturen via onze editor of met WeTransfer gelden de volgende aanleverspecificaties, waarbij onze voorkeur uitgaat naar een hoge resolutie PDF:

De volgende bestandsformaten kunnen we verwerken:

Adobe Photoshop CS6 of lager:

.tiff, .eps, .pdf of .jpg bestanden
Formaten op schaal 10%
RGB of CMYK (Geen PMS kleuren)

Geen lagen in het bestand (Flattened)

Elk te printen item in een apart bestand voorzien van een logische bestandsnaam.

Adobe Illustrator CS6 of lager:

.eps, .ai of .pdf bestanden
Formaten op schaal 10%

CMYK (PMS kleuren niet omzetten)

Alle geïmporteerde foto’s bijleveren of volledig invoegen 

Fonts omzetten naar outlines of volledig invoegen

Elk te printen item in een apart bestand voorzien van een logische bestandsnaam.

Onze voorkeur gaat uit naar een hoge resolutie PDF (1.4 of hoger);

Geen overdruk
Formaten op schaal 10%

Fonts omzetten naar outlines of volledig invoegen

Netto formaat in de trimbox

Overlap in de bleedbox

PMS kleuren niet omzetten naar CMYK

Transparantie hoeft niet afgevlakt te worden 

Elk te printen item in een aparte pdf voorzien van een logische bestandsnaam.Als je een bestand gemaakt in een ander programma of formaat wilt aanleveren, graag vooraf contact met ons opnemen om onverwachte printresultaten en andere problemen te voorkomen.

Resolutie

Afhankelijk van de toepassing en de zichtafstand hanteren wij verschillende normen voor de te gebruiken resolutie van foto’s en bestanden:

Voor een toepassing buiten;
Een minimale resolutie van 36 ppi, maar bij voorkeur 70 ppi. 36 ppi geeft een acceptabel resultaat vanaf een zichtafstand van enkele meters. 70 ppi geeft van dichtbij al een goed resultaat.

Voor een toepassing binnen;
Een minimale resolutie van 70 ppi, maar bij voorkeur 100 ppi. 70 ppi geeft een acceptabel resultaat vanaf een zichtafstand van enkele meters. 100 ppi geeft van dichtbij al een goed resultaat, maar bij voorkeur 150 ppi.

Houd er rekening mee dat deze waardes gelden voor het eindformaat. Bij een bestand dat bijvoorbeeld op 10% opgemaakt is, zouden de bovenstaande waardes vermenigvuldigd moeten worden met 10. (bijvoorbeeld bij schaal 1:10 resolutie 700 ppi = 70 ppi in het eindresultaat.)

Maatvoering

Wij houden standaard de breedte X hoogte in centimeters aan.
Het bestelde formaat in de order zal uitgeleverd worden. Bestanden die niet overeenkomen met het gevraagde formaat, maar wel in de goede verhoudingen of met een kleine afwijking zijn aangeleverd worden automatisch door ons tot het juiste formaat geschaald; is dit niet de bedoeling dien je dit duidelijk te vermelden.

Bij maatafwijkingen, slechte resolutie, onduidelijke confectie of andere dingen waar wij tegen aanlopen wordt de order “on hold” gezet en zullen we contact met je opnemen.

Onze materialen hebben een bepaalde maximale printbreedte.
Standaard worden files door ons opgedeeld wanneer deze groter zijn dan de maximale printbreedte van het gekozen materiaal. Mocht dit niet de bedoeling zijn, of moet er bijvoorbeeld overlap voorzien worden, geef dit dan bij het plaatsen van de order aan.

Kleuren

Je kunt aanleveren in CMYK of RGB, maar onze printers werken volgens het CMYK principe.
Dit betekent dat ook PMS kleuren opgebouwd worden in CMYK en zo goed mogelijk benaderd worden, maar sommige kleuren zijn moeilijker te benaderen met CMYK. Als je van tevoren een proefje wilt ontvangen dan kan dat uiteraard.

We raden af om transparanties of overdruk te gebruiken om onverwachte en ongewenste effecten te voorkomen.

Zwart

Zwart wordt opgebouwd uit CMYK. Bij aanlevering van 100% zwart (K) zal de hoeveelheid inkt van elke kleur worden bepaald door ons colormanagementsysteem. Als u een bestand aanlevert waarin het zwart is opgebouwd dan doen wij niets aan deze CMYK waardes.

Kleurverloop

Bij langgerekte verlopen kan er streepvorming in de print voorkomen. Dit is geen fout van de printer, maar de opbouw van het verloop. Dit komt doordat kleurverlopen in de file worden opgebouwd uit maximaal 256 tinten.
Bij sommige kleuren kan dit effect meer opvallen dan bij andere kleuren.
De beste resultaten worden behaald door het verloop aan te leveren in vectoren.

Kleurreferentie

Wij proberen uiteraard altijd om aangeleverde referenties zo goed mogelijk te benaderen, echter kunnen de kleuren iets afwijken door de limieten binnen het kleurbereik van de printer of beperkingen van materialen. In bepaalde gevallen kunnen kleuren afwijken door bijvoorbeeld uw lokale kleurinstellingen of een niet gekalibreerde monitor.
Als je vooraf een proef wilt ontvangen dan kan dat uiteraard.

Aanlevering

Je kunt je bestanden op de volgende manieren bij ons aanleveren;

Een opdracht kun je plaatsen via onze webwinkel, of per e-mail sturen naar (info@piethoevenaars.nl). Als de order via onze webwinkel geplaatst wordt, en je onze editor gebruikt, worden er geen opstartkosten (25 Euro) berekend.

Verstuur je order(instructie) niet via WeTransfer of naar een ander e-mailadres, het kan zijn dat je order dan niet tijdig in behandeling wordt genomen.

X